Overvinne

Rundt en million nordmenn opplever betydelig psykisk motgang i løpet av livet. Dessverre er det få som søker hjelp, og de som gjør det møter ofte lange ventelister. Mange har også utfordringer som ikke krever timer hos psykolog, men som uansett hindrer dem fra å leve det livet de ønsker. Et viktig mål er derfor å sikre at den mest kostnadseffektive og minst intensive behandlingen gis først. Overvinne app tilbyr dette.  

Overvinne app er en digital tjeneste som tilbyr et grunnleggende og fleksibelt terapitilbud for å takle psykiske utfordringer og vansker i hverdagen. Det digitaliserte behandlingsprogrammet følger de samme manualene som psykologer bruker i behandlingsterapi, og inneholder tekster, videoer, lydfiler og pasientooppgaver. Overvinne inneholder også Aidoru, et program som i respons på daglige stemningsrapporter gir individuelt tilpassede behandlingstips. Behandlingsprogrammet kan brukes alene eller i samarbeid med annen behandling.

Overvinne app - Psykologen i lomma


Flere undersøkelser, blant annet fra FHI, viser at digital psykologisk helsehjelp har like god effekt som tradisjonell ansikt til ansikt-behandling. For mange er et digitalt tilbud også mer praktisk og tilbyr tilgjengelighet i en hektisk hverdag. Innholdet i appen er utviklet og produsert av psykologspesialist Svein Øverland og professor emeritus Patrick Vogel.  

Overvinne baserer seg på et transdiagnostisk perspektiv som antar at forskjellige psykiske problemer kan behandles på samme måte. Behandling kan dermed rettes mot generelle kjernefaktorer som er antatt å opprettholde disse problemene. I praksis betyr det at man lærer seg teknikker for å takle utfordringer og følelser i hverdagen heller enn å fokusere på ett symptom om gangen. Dette betyr at personer med for eksempel angst og depresjon (to lidelser som ofte er preget av komorbiditet) kan behandles gjennom ett og samme behandlingsprogram. Flere studier (1, 2) har funnet at transdiagnostisk terapi fungerer på blant annet forskjellige typer angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse. Behandlingsprogrammet i Overvinne app tilbyr 15 timer med transdiagnostisk terapi i form av videoer, lydfiler, tekst og oppgaver som gir brukeren et grunnlag for å forstå, takle og overvinne sine problemer.

 • Effektiv behandling
  Internettbaserte selvhjelpsprogrammer kan være like effektive som tradisjonell terapi. Som bruker av Overvinne får du tilgang til terapiprogram i en app som er lett å følge.
 • En psykolog i lomma - alltid!
  Du slipper å passe tiden, samtidig som du ikke trenger å reise. Det er ingen ventetid når du bruker Overvinne som behandling.
 • Strukturert behandling.
  Du går igjennom 5 nivåer i ditt eget tempo. Du kan bruke noen få uker, eller bruke lengre tid om du ønsker.
 • Du er sjefen
  I Overvinne app finner du lydfiler, videoer og tekster som gir deg tips og råd til hvordan du kan møte utfordringer og vansker. Hvis du forteller appen hvordan du føler deg, lytter den og responderer med tilpassede råd hver kveld.

1). Farchione m.fl, (2012), Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders: A Randomized Controlled Trial
2). Gros. (2019), Efficacy of Transdiagnostic Behavior Therapy Across the Affective Disorders

SuperEgo

Jarleveien 4, 7041 Trondheim | post@superego.no | org. nr. 913 820 622

Engelsk språkelig