Aidoru

Aidoru er et algoritmedrevet tilbakemeldingssystem bygd med kunstig intelligens, utviklet for å hjelpe brukeren til å overvinne dagliglivets problemer og utfordringer.

Aidoru lar brukeren enkelt gradere sine følelser ved å markere hvor sterke de er i løpet av dagen. I tillegg graderer brukeren opplevelsen av kontroll og mestring. Ved hjelp av algoritmer omgjøres graderingen til lyd-beskjed som brukeren får på kvelden. Stemningsrapporten er også nyttig på grunn av sin introspektive funksjon, der den oppfordrer til at brukeren stopper opp og føler på hvordan de faktisk har det. Dette er ikke bare nyttig i øyeblikket, men også over tid. Dette gjør at vår teknologi oppleves støttende, varm og smart.

Aidoru ble fra begynnelsen utviklet og integrert som en del av Overvinne app. Erfaringene viser at brukerne setter stor pris på de persontilpassede tilbakemeldingene som genereres via Aidoru. Flere brukere har opplyst at appen oppleves som langt mer relevant på grunn av at "appen forstår dem".

Aidoru kan integreres også i andre systemer for å oppnå samme effekt.

  • Algoritmedrevet digital selvhjelp basert på individuelle stemningsrapporter.
  • Daglige rapporter gir individuelt tilpasset hjelp på kvelden i form av video, lyd og tekst.
  • Gir oversikt og innsikt i egen følelser, både i øyeblikket og over tid.
Overvinne app - Psykologen i lomma
SuperEgo

Jarleveien 4, 7041 Trondheim | post@superego.no | org. nr. 913 820 622

Engelsk språkelig