Vi lager Varm Teknologi™

Vi vet at nær halvparten av befolkningen kommer til å oppleve angst, depresjon eller andre psykiske utfordringer i løpet av livet. I SuperEgo jobber vi tett med psykologer, pasientorganisasjoner og pårørende for å kvalitetssikre våre produkter. Superego har gjennom egne ansatte og strategiske rådgivere høy kompetanse innen psykisk helse. Dette, i kombinasjon med vår teknologiske kompetanse, gjør at vi er i front på utviklingen av digitale løsninger for psykisk helse.

Teknologi på sitt verste kan oppleve kald og upersonlig. Vi skaper derfor smarte og forskningsvaliderte løsninger som tilpasses behovet til brukerne, enten dette er individuelle tilbakemeldinger på bakgrunn av stemningsrapporter, et digitalt behandlingsprogram, eller samtaleterapi med en av våre psykologer.

Vi endrer måten mennesker kan forholde seg til psykologisk hjelp radikalt og gir en mulighet til å nå langt flere mennesker enn det dagens ordninger gjør. Vi gjør det lettere og tryggere å ta det første skrittet mot bedre psykisk helse.

"Ut fra dine forutsetninger, ønsker vi å hjelpe deg med dine utfordringer slik at du kan leve det livet du ønsker.
- Svein Øverland

Historien

Den grunnleggende ideen for SuperEgo ble unnfanget av Svein Øverland allerede i 2012 da han stiftet DigPsyk og begynte å utvikle teknologi som kunne brukes i psykologisk behandling. Dette resulterte stiftelsen av SuperEgo og lanseringen av den første appen i STOP-serien: Stopp Selvskade i 2014. Kort tid etter lanseringen, ble selskapet invitert som norsk partner i flere EEA Grant partnerships.

I 2014 knyttet selskapet seg til flere strategiske partnere og begynte utviklingen med en plattform for administrering av apps og digitale e-helseløsninger. Siden 2016 har vi særlig interessert oss for utviklingen av algoritmer og simulert kunstig intelligens. Aidoru™ og Overvinne™ bygger på denne teknologien og vår fascinasjon av å bruke spillteknologi på digital helse. Den første versjonen av Aidoru™ ble lansert i 2017 og Overvinne app ble lansert i 2018. Samme år inngikk selskapet et samarbeid med If forsikring der deres 220 000 helseforsikringskunder fikk tilgang til Overvinne produktene. I 2019 førte denne avtalen til Norges (kanskje verdens) første digitale Blended Care klinikk. Overvinneklinikken ble videre utviklet i 2020, og det er i dag ansatt 12 psykologer, en smerteterapeut og en sexolog.

Framtiden

Vi tror at helsefeltet er i endring, og at det er på høy tid at det blir skapt et tilbud med forskningsbasert og validert psykisk helsehjelp som er mer tilgjengelig enn dagens tilbud. Vi ønsker at det er systemet som skal tilpasse seg pasientene, heller enn omvendt, som er tilfelle i dag. Hensikten med digital psykisk helsehjelp er ikke å erstatte tradisjonell ansikt til ansikt-behandlings, men skape et tilbud som kan hjelpe de med mer håndterbare problemer, og være et assisterende hjelpemiddel i behandling når det når problemer er mer alvorlig.

For å best realisere dette, samarbeider vi tett med både psykologer og pasienter i utvikling av våre produkter. Vi ønsker å lede utvikling innen digital psykologisk helsehjelp, og jobber derfor mot å forstå hvilke terapiformer, psykologer og løsninger som kan assistere og hjelpe flest mulig mennesker.  

SuperEgo er i dag basert i det norske markedet, men vil etter planen lanseres på det nordiske og engelske markedet i nærmeste framtid.

Superego er et norsk e-helseselskap

Superego er i dag en av de viktigste aktørene inne digital psykisk helsehjelp i Norge. Vi er en bedrift i vekst i et marked som har sett en enorm oppgang de siste årene. Flere enn før oppsøker nå hjelp for sine psykologiske utfordringer, og vi ønsker å nå og hjelpe flere mennesker enn det tradisjonelle behandlingssystemer gjør.

Superego skaper Varm Teknologi

Vi lager Varm Teknologi™, som er teknologi designet for å oppleves som nær, personlig og assisterende. Våre psykologer vet hva som hjelper folk, og våre teknologer vet hvordan man kan bygge disse produktene.
Vi gjør det lettere og tryggere å ta det første skrittet mot bedre psykisk helse.  

Superego tilbyr tilpassede produkter

Vi tilbyr i dag 3 produkter. Overvinne app™ er et digital behandlingsprogram, Aiduro™ gir individuelle og hjelpsomme tilbakemeldinger på bakgrunn av daglige stemningsrapporter, og Overvinneklinikken™ tilbyr digitale og fysiske timer hos psykolog. Basert på prinsippene fra Blended Theory ønsker vi at våre brukere selv kan benytte seg av de forskjellige tjenestene etter behov og ønske.

Superego sin forretningsmodell

SuperEgo tilbyr sine bedriftskunder en SaaS løsning i en lisensmodell. Dette gir forskuddsbetalinger, tilbakevendende inntekter og høy økonomisk skalerbarhet. Til konsumenter tilbyr SupeEgo en månedlig abonnement med mulighet for opp- og nedgraderinger basert på tilleggsfunksjoner.

Superego sitt styre

Styre og ledergruppen i SuperEgo deler eiernes engasjement for selskapet og har en solid bakgrunn fra forretnings- og forretningsutvikling, markedsføring og forskning og psykologi. Selskapets styre og ledelse har også betydelig eierskap i selskapet.

Partnere

If ForsikringOslo UniversitetssykehusOslo Universitetssykehus OvervinneBDODNBStiftelsen psykiatrisk opplysningVilla SulteCura
SuperEgo

Jarleveien 4, 7041 Trondheim | post@superego.no | org. nr. 913 820 622

Engelsk språkelig