Menneskene i Superego

Henning Meier

Henning Meier

Daglig leder og Partner

Henning Meier har sin utdannelse fra BI Oslo og ESADE Business & Law School.
Han har 15 års erfaring fra farmasøytisk markeds- og selskapsledelse, samt forretningsutvikling i internasjonal legemiddelindustri. Han har vært markeds- og produktsjef i AstraZeneca i Oslo og Madrid, samt ledet Johnson & Johnson sin CNS divisjon i Norge. Henning er medgründer av flere norske merkevareselskaper med internasjonal tilstedeværelse og har i en årrekke engasjert seg i prosjekter innen psykisk helse og vaksineutvikling for utviklingsland. Henning er glad i mennesker og deres historier. Han brenner for gode kundereiser og filosofien om at det er brukerens behov som styrer hvordan produktet og tjenesten skal være.

Svein Øverland

Svein Øverland

Senior partner

Svein Øverland er psykolog (1996) med klinisk spesialitet i barne- og ungdomspsykologi og familieterapi (2005) og spisskompetanseutdanning i rettspsykiatri. Svein er ansatt som leder av Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet og er rådgiver for Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel og Politiet. For tiden har han deltidspermisjon ved Kompetansesenteret for Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved avdeling Brøset.

Svein har videreutdanning i blant annet Dialektisk atferdsterapi (DBT), Metakognitiv terapi (MCT), Aggresion Replacement therapy (ART), og traumebehandling (EMDR). Svein har har skrevet tre fagbøker; Selvskading: en praktisk tilnærming (2006), Stalking: forståelse, risikovurdering og håndtering (2012) og Bonusfamilien (2020) og bidratt som kapittelforfatter i ni andre bøker. Sammen med psykolog Hans Andreas Knudsen, har han også psykologi-showet Når Ulven Kommer på Litteraturhuset i Trondheim og Trønder-TV.

Patrick Vogel

Patrick A. Vogel

Partner og strategisk rådgiver

Patrick A. Vogel er professor emeritus i klinisk voksen psykologi ved Psykologisk Institutt ved NTNU og strategisk rådgiver i Superego. Han forsker på psykiske lidelser, spesielt i utvikling av nye behandlingsmetoder basert på kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi. Han har ledet flere prosjekter innenfor behandling av tvangslidelser (OCD) og har også deltatt i flere prosjekter på behandling av depresjoner, personlighetsforstyrrelser, og angstlidelser.
Nylig har han gjennomført to studier hvor videokonferanseteknologi har vært anvendt som ledd i vellykket behandling av tvangslidelser. Han ledet en studie av metakognitive terapimetoder i behandling av sosial fobi hos voksne. I tillegg er han nå en av lederne av et longitudinelt prosjekt som studerer hva som er viktig i utviklingen av terapeutiske ferdigheter blant våre terapeuter. Han deltar aktivt i Overvinneklinikken og han er etterspurt som foreleser om fordelene og utfordringer ved videoterapi.

Børge

Børge Nilsen

COO

Børge har en mastergrad i teknologiledelse fra Washington State University USA.
Han har 20 års erfaring med produktledelse fra store internasjonale selskap til små oppstartsselskaper. Han har inngående erfaring med utvikling, salg og markedsføring av SaaS-løsninger og kjenner godt til prinsippene fra design thinking, lean startup, agile development og growth hacking. Børge brenner for å skape gode kunde- og brukeropplevelser, han verdsetter kreativitet ogjobber samtidig for å skape struktur og effektivitet i driften av selskapene.

Geir Fjeldvig

Geir Fjeldvig

Prosjektleder kvalitet og produktutvikling

Geir har siden 2014 vært tilknyttet SuperEgo AS. Han har bred erfaring med digitale helseløsninger herunder software-testing, optimalisering av brukeropplevelse, innholdsproduksjon, analyse av brukerdata og digital markedsføring.
Geir har en bachelorgrad i samfunnsvitenskap med fordypning i psykologi og årsstudium i filosofi fra NTNU.

Marita Sande

Marita Sande

Klinikkoordinator og brukerstøtte

Marita har jobbet med mennesker i 7 år, i form av service, kundestøtte, veiledning og salg. I SuperEgo har Marita rolle som klinikkoordinator og kundestøtte. Hun ivaretar både våre psykologer og våre klienters behov på daglig basis, og sørger for kommunikasjon mellom disse og våre ledere.

Jøran Bjerksetmyr

Jøran Bjerksetmyr

IT leder

Jøran er utdannet dataingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har en master i teknologiledelse fra NTNU. Han har mange års erfaring som IT-konsulent og har tidligere jobbet som utvikler, teamleder og prosjektleder ute hos Oslo kommune, og produkteier for Norsk Helsenett. Hos SuperEgo har han ansvar for IT-delen av selskapet som innebærer IT-strategi, utvikling, drift, arkitektur og prosjektledelse. Jøran er opptatt av å skape brukervennlige IT-løsninger som setter brukeren i fokus.

Torstein Rodahl

Torstein Rodahl

Produktansvarlig og markedsføring

Torstein Rodahl har en mastergrad i psykologi fra Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU), med spesialisering rettet mot Læring: Hjerne, atferd og omgivelser. Hans rolle i Superego omfatter salg, markedsføring, og prosjektutvikling.

Advisory Board

Finn Skårderud

Finn Skårderud

Psykiater, professor, forfatter og kritiker.
Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

Psykologspesialist og Førsteamanuensis, UiB og Haukeland Univsersitetssykehus
Oskar Blakstad

Oskar Blakstad

Klinisk psykolog, opinionsleder og teknolog på assistert selvhjelp
JoAnne Dahl

JoAnne Dahl

Ph. D. MSc, Professor Department of Psychology University of Uppsala
Roger Hagen

Roger Hagen

Professor NTNU institutt for psykologi
SuperEgo

Jarleveien 4, 7041 Trondheim | post@superego.no | org. nr. 913 820 622

Engelsk språkelig