Engelsk språkelig

Et selskap i vekst

Teknologi kan i stor grad føles kald og distanserende, og vi i Superego tror derfor at digital helsehjelp må utvikles i tett samarbeid med ikke bare psykologer og helsepersonell, men også brukere og pårørende. Med våre produkter og tjenester går vi egne veier utenfor etablerte bransjenormer når vi utvikler Varm Teknologi™; - Teknologi som i kombinasjon med varme mennesker gir økt livskvalitet til lavere kostnad for individ og samfunn. Superego er derfor først og fremst en helseleverandør. Varm Teknologi er måten vi når folk der de er når de trenger det.

“Vi har et klart og spisset strategisk fokus på Varm Teknologi og vi våger å være spesialiserte og smale.”

Parallelt med dette har vi utviklet en bedriftskultur og et arbeidsmønster der tempo, initiativ, handlekraft og samhandling er basert på et felles verdigrunnlag. Vi har dette hengende på veggen og kaller det SuperEgo-kompasset. Byråkrati, rutiner og beslutningsprosesser må alltid vike for SuperEgo-kompasset i vår organisasjon.

Vi tror at vi har skaffet oss et tidsmonopol i markedet med våre framtidsrettede løsninger, og dette vil sikre langsiktig og stabil vekst. Vår forretningsmodell er fleksibel og rigget for bærekraftig vekst i både konsument og forretningsmarked uten at vår troverdighet, eller etiske kompass skal vike. Verdikjeden er ikke begrensende for volumvekst, eller endringer i tråd med våre brukeres behov.

Markedsutvikling og utvikling av psykologiske støtteprodukter som forsterker brukerreisen er viktig for oss, mens produksjonskapasitet nyttiggjøres av bruk av underleverandører og samarbeidspartnere på ikke-kritiske områder. For en liten bedrift som vår, er det flere utfordringer som ofte hindrer den ønskede veksten. Vi har gjennom våre samarbeidspartnere stabile driftsinntekter og vi er vant til å konservativt evaluere vårt kostnadsnivå siden vår oppstarten i 2014.

“Vår blanding av forretningsmodell med bærekraftige og skalerbare produkter og tjenester gir oss tilgang til internasjonale markeder.”

Med en klar og direkte ledelse, retningsangivelse, og verdigrunnleggelse rydder vi hindre for vekst av veien. Superego mobiliserer seg raskt når nye behov og utfordringer oppstår, og vi kan beholde moment, retning og fart over tid. Strukturerte psykologer og teknologer passer samtidig på at vi ikke blir overstyrt av kortsiktige budsjetter og målstyring på for dypt detaljnivå.

Med hovedkontor i Trondheim er det naturlig for oss å tilhøre klyngemiljøer som Norway Health Tech, NTNU og forskningsmiljøet rundt St. Olav. Vi samarbeider også tett med norske pasientorganisasjoner, samt opinionsledere på digital psykologi over hele verden. Dette gjør at Superego og våre produkter utvikles på bakgrunn av forskning og erfaring, noe som tillater oss en hurtig, men forsvarlig, vekst og utvikling.  

Vi tviler ikke på at det finnes uutnyttet vekstpotensial i SuperEgo, og vi henter daglig viljen frem gjennom å tenke på at det er mange der ute som trenger vår hjelp.

Brukerne venter.

Superego er et norsk e-helseselskap

Superego er i dag en av de viktigste aktørene inne digital psykisk helsehjelp i Norge. Vi er en bedrift i vekst i et marked som har sett en enorm oppgang de siste årene. Flere enn før oppsøker nå hjelp for sine psykologiske utfordringer, og vi ønsker å nå og hjelpe flere mennesker enn det tradisjonelle behandlingssystemer gjør.

Superego skaper Varm Teknologi

Vi lager Varm Teknologi™, som er teknologi designet for å oppleves som nær, personlig og assisterende. Våre psykologer vet hva som hjelper folk, og våre teknologer vet hvordan man kan bygge disse produktene.
Vi gjør det lettere og tryggere å ta det første skrittet mot bedre psykisk helse.  

Superego tilbyr tilpassede produkter

Vi tilbyr i dag 3 produkter. Overvinne app™ er et digital behandlingsprogram, Aiduro™ gir individuelle og hjelpsomme tilbakemeldinger på bakgrunn av daglige stemningsrapporter, og Overvinneklinikken™ tilbyr digitale og fysiske timer hos psykolog. Basert på prinsippene fra Blended Theory ønsker vi at våre brukere selv kan benytte seg av de forskjellige tjenestene etter behov og ønske.

Superego sin forretningsmodell

SuperEgo tilbyr sine bedriftskunder en SaaS løsning i en lisensmodell. Dette gir forskuddsbetalinger, tilbakevendende inntekter og høy økonomisk skalerbarhet. Til konsumenter tilbyr SupeEgo en månedlig abonnement med mulighet for opp- og nedgraderinger basert på tilleggsfunksjoner.

Superego sitt styre

Styre og ledergruppen i SuperEgo deler eiernes engasjement for selskapet og har en solid bakgrunn fra forretnings- og forretningsutvikling, markedsføring og forskning og psykologi. Selskapets styre og ledelse har også betydelig eierskap i selskapet.

Motta vår investorpakke

Ta kontakt med daglig leder Henning Meier for ytterligere informasjon.

henning.meier@overvinne.no

SuperEgo

Jarleveien 4, 7041 Trondheim | post@superego.no | org. nr. 913 820 622

Engelsk språkelig